MOVIE INFO

Home / Movie Info

Na Band Na Baraati

Na Band Na Baraati

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rating: IMDb

Release Date: 15-Jun-2018

Rating: G

Genre: Comedy

Running Time: 133 mins

Starring: Atiqa Odho, Qavi Khan, Mikaal Zulfiqar

Director: Mahmood Akhtar

Synopsis:

Na Band Na Baraati is a family comedy movie directed by Mahmood Akhtar and produced by Zain Farooqi.